Strona główna » Regulamin

Regulamin

Zakupy internetowe w nowym świetle: komfort, bezpieczeństwo, profesjonalne wsparcie i szczery uśmiech na każdym etapie realizacji zamówienia? Jasna sprawa!

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

 
 
 
Podstawą Regulaminu sklepu internetowego SklepOswietleniowy.pl jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zobacz ustawę >>Podstawą Regulaminu sklepu internetowego SklepOswietleniowy.pl jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zobacz ustawę >>

Podstawą Regulaminu sklepu internetowego SklepOswietleniowy.pl jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Zobacz ustawę >>

Informacje o sprzedawcy

LUMINA Stanisław Bartnik (dalej Sprzedawca), prowadzi działalność handlowo-usługową od września 1999. Jest właścicielem sklepów internetowych: Lumina.Sklep.pl, SklepOswietleniowy.pl, Oswietleniowy.pl.

Można nas odwiedzić. Jesteśmy tutaj.
Zapraszamy do odbioru osobistego zamówionego towaru (zachęcamy, by wcześniej umówić się telefonicznie): poniedziałek - piątek w godz. 8.00 18.00,
w soboty: 10.00 16.00.

Adres siedziby firmy

LUMINA Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
NIP: 546-100-76-46

Telefony
+48 22 211 18 16
+48 85 654 61 63
+48 85 674 36 28
+48 605 24 98 27
+48 603 98 34 45
+48 534 87 40 00

Poczta elektroniczna
stanislaw@lumina.sklep.pl
magdalena@skleposwietleniowy.pl
jarek@lumina.sklep.pl

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówień internetowych: Stanisław Bartnik, Magdalena Maria Wardowska.

Rachunki bankowe Sprzedawcy

Santander Bank Polska S.A.
konto PLN: 78 1090 2587 0000 0001 3043 2642
SWIFT: WBKPPLPP

ING Bank Śląski SA
konto PLN: 17 1050 1025 1000 0092 1813 5599

Strony internetowe
www.Lumina.Sklep.pl
www.SklepOswietleniowy.pl
www.Oswietleniowy.pl
www.Radium.pl
www.CentrumOswietlenia.pl


Ochrona danych osobowych

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 43 Ustawy dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, ewidencjonowania sprzedaży i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. W celu dokonania zakupu Kupujący może zalogować się w sklepie lub telefonicznie wskazać produkty i podać dane niezbędne do realizacji transakcji. Przy składaniu zamówienia z użyciem systemu sklepu należy wybrać i dodać produkt (produkty) do koszyka a następnie zatwierdzić zamówienie.
 3. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu uzgodnienia szczegółów dostawy.
 4. Zmiany w zamówieniu można wprowadzać przed jego zatwierdzeniem do realizacji w systemie sklepowym. Ewentualnie można zlecić modyfikację złożonego zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Warunki dostawy
 1. Zamówienia na produkty krajowe są realizowane w ciągu od 2 do 14 dni. Średni czas dostawy wyrobów pochodzących z zagranicy wynosi około 2-3 tygodnie.
 2. Termin dostawy towaru jest podawany w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia do realizacji. Kupujący może w każdej chwili poprosić o dodatkowe informacje odnośnie czasu i sposobu realizacji zamówienia.
 3. Realizacja zamówień dotyczy obszaru Polski. 
W przypadku przesyłek zagranicznych, w zależności od kraju docelowego, warunki dostawy będą ustalane indywidualnie.

Bezpieczeństwo przesyłki
 1. Zamówione produkty są doręczane przez firmy kurierskie na adres podany przez Kupującego. W razie potrzeby Sprzedawca może nadać przesyłkę Pocztą Polską lub inną firmą wskazaną przez Kupującego.
 2. Każdy zamówiony produkt oprócz oryginalnego opakowania producenta jest pakowany w dodatkowy karton i zabezpieczany tekturą, folią, styropianem, itp. Dodatkowe wypełnienie pomiędzy opakowaniem producenta a kartonem zewnętrznym chroni towar w transporcie. Większe partie zamówionych produktów są pakowane na palety.
 3. Po pokwitowaniu odbioru przesyłki Kupujący ma prawo w obecności Kuriera dostarczającego towar otworzyć otrzymaną przesyłkę by sprawdzić jej zawartość (kompletność, zgodność z zamówieniem oraz jej stan).
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych (np. stłuczeń kloszy) czy niezgodności z zamówieniem, należy sporządzić protokół, wskazać w nim nieprawidłowości i złożyć podpisy (Odbiorca przesyłki i doręczyciel, ewentualny świadek).
 5. Wszystkie nadawane przesyłki zawsze są ubezpieczane na wypadek uszkodzeń w transporcie, kradzieży i innych nieprzewidzianych wypadków.
Koszt dostawy
 1. Przy zamówieniu na kwotę powyżej 400 złotych brutto koszt dostawy przesyłki ponosi Sprzedawca. Do kwoty 400 zł brutto koszt pokrywa Kupujący.
 2. Koszt przesyłki to 17 zł brutto (przy płatności przelewem bankowym, Przelewy24, PayU) lub 19 zł brutto (przy płatności przy odbiorze). Opłata jest doliczana do wartości całego zamówienia zrealizowanego jednorazowo.
W przypadku przesyłek zagranicznych paczkowych i wielkogabarytowych (paleta, półpaleta) oraz przesyłek krajowych wielkogabarytowych (paleta, półpaleta) koszt doręczenia będzie ustalany indywidualnie.

Formy płatności
 1. Standardowym sposobem zapłaty jest płatność gotówką przy odbiorze przesyłki. Kupujący otrzymuje od Kuriera kopię listu przewozowego (zawierającą informacje o Nadawcy przesyłki, Odbiorcy, kwocie pobrania), kwituje odbiór przesyłki, uiszcza opłatę Kurierowi.
 2. Alternatywnym rozwiązaniem jest opłata z góry przelewem bankowym. Kupujący wpłaca na podane konto kwotę naliczoną w zamówieniu.
 3. W przypadku dłuższego terminu oczekiwania Sprzedawca wystawia Kupującemu fakturę zaliczkową.
 4. Sprzedawca wystawia faktury VAT firmom oraz faktury fiskalne i paragony osobom fizycznym.
 5. Stali Klienci mają możliwość uzyskania terminów płatności.
Jakość produktów i ceny
 1. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie internetowym www.SklepOswietleniowy.pl są oryginalnymi, nowymi i pełnowartościowymi wyrobami.
 2. Wszystkie produkty pochodzą z legalnych źródeł. Od producentów krajowych lub zagranicznych.
 3. Prezentowane w sklepie wyroby nie zawierają źródeł światła (z wyjątkiem produktów, w których opisie podano, że są oferowane z kompletem źródeł światła).
Gwarancja i rękojmia
 1. Oferowane przez Sprzedawcę produkty są objęte gwarancjami producentów.
 2. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy produkt został wydany Kupującemu.
 3. Gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono  niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do wskazanego miejsca.
 4. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. W przypadku nabycia wadliwego produktu, Kupujący może zdecydować czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.
Reklamacje i zwroty
 1. W przypadku zgłaszania reklamacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres: stanislaw@lumina.sklep.pl informacji
 2. o ewentualnych wadach produktu w celu ustalenia toku dalszego postępowania: zwrotu wyrobu, wymiany, naprawy.
 3. Kupujący może w ciągu 14 dni od daty zakupu odstąpić od umowy bez podania przyczyny. Zwrot produktu (produktów) powinien nastąpić
 4. w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Aby zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy) należy przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres: stanislaw@lumina.sklep.pl podając numer zamówienia lub faktury i wskazać produkty do zwrotu. W razie wątpliwości można skorzystać z poniższego formularza lub skontaktować się ze Sprzedawcą w celu uzgodnienia zwrotu. Kontakt: Stanisław Bartnik, tel. 605 24 98 27, e-mail: stanislaw@lumina.sklep.pl.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Dane Sprzedawcy:

Lumina Stanisław Bartnik
ul. Upalna 1A lok. 84
15-668 Białystok
e-mail: stanislaw@lumina.sklep.pl

 

Dane Konsumenta/Kupującego:

Imię i nazwisko .................................................................................................

Adres ................................................................................................................

Adres e-mail …...................................................................................................

Telefon ...............................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

............................................................................................................................


Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, odstępuję od umowy kupna następujących produktów:

............................................................................................................................
(nazwa produktu, ilość)

.…........................................................................................................................

.…........................................................................................................................


Zamówionych dnia: ............................................................................................

Numer zamówienia: ............................................................................................

Otrzymanych dnia: .............................................................................................

Numer dokumentu sprzedaży: ............................................................................ 

........................................................................
(data i podpis Konsumenta/Kupującego)

 
 1. W celu ułatwienia procedury zwrotu, zmniejszenia kosztów i utrudnień dla Kupującego, Sprzedawca może odebrać zwracany towar własną firmą kurierską, uzgadniając z Kupującym termin i miejsce odbioru. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść lub nie poinformował Kupującego o konieczności poniesienia tych kosztów.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu zwrotu towaru zgodnie z art. 32 ust. 1 zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia płatnego przy odbiorze, Sprzedawca zwróci się do Kupującego o wskazanie numeru konta bankowego do dokonania zwrotu należności.

W sprawach nieujętych w Regulaminie źródłem prawa jest Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz kodeks cywilny.

Bezpieczeństwo przy zakupach w Internecie. Przeczytaj przewodnik o zagrożeniach i oszustwach w sieci >>
 

Przejdź do strony głównej
Facebook
Instagram
Google
Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką prywatności i zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania ze strony SklepOswietleniowy.pl
ZGADZAM SIĘ
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Oświadczam, iż zapoznałem się z Polityką prywatności i zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania ze strony SklepOswietleniowy.pl
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ